به به ببین کی بی‌سر و صدا دوباره برگشته به دامان کامیونتی
انجمن نرم‌افزارهای آزاد دکتر رسول جلیلی و موسسه مهافمپ
به امید تنظیم گر تنظیم‌گرها و بودجه‌هاش🥰 آقا موارکتان باشه!
پیشاپیش سال خوبی رو براتون آرزو می‌کنم 😅
flossir.org/fa/node/43

شبکه اجتماعی غیرمتمرکز انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

این نمونه از ماستودون به منظور تعاملات فعالان نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز و اعضای انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز راه‌اندازی شده است