‏تو آمریکا هر کس کار کنه نیازمند نمیشه
به روایت دوربین مدار بسته


‏وگر کمین گشایدت غمی ز گوشه دل
حریم درگه پیر مغان پناهت بس

هر که سودای تودارد چه غم از هر دو جهانش
نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش

برخیز تا یکسو نهیم این دلق ازرق فام را
بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را

در جشن انتشار #دبیان ۱۲ در تهران، شرکت #شیپور خبر از انتشار آزاد فرایندهای خودکار بهبود امنیت و کارایی سیستم‌عامل‌های کارساز خود داد.
فرایندهای مربوطه به صورت #نرم‌افزار_آزاد از این‌جا قابل دریافت است:
github.com/sheypoor/OS-Tune

روزگار جوانی و دویدنهای زیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد........
برای فرو کردن میخ آهنین در سنگ!

گویند علی میزده صد وصله به کفشش،
ای‌کاااش دل خسته ی ما ، کفش علی بود....

کجاست صوفیِ دَجّالِ فِعلِ مُلِحدشکل
بگو بسوز، که مهدیِّ دین پناه رسید

گویند علی میزده صد وصله به کفشش،
ای‌کاااش دل خسته ی ما ، کفش علی بود....

Show older
شبکه اجتماعی غیرمتمرکز انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

این نمونه از ماستودون به منظور تعاملات فعالان نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز و اعضای انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز راه‌اندازی شده است