نامه‌ی استاد ادیب‌سلطانی به کریم امامی. ۱۳۵۰/۹/۲۱
#ویراستار

بعد از ١۶ سال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رویت شد!

Show older
شبکه اجتماعی غیرمتمرکز انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

این نمونه از ماستودون به منظور تعاملات فعالان نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز و اعضای انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز راه‌اندازی شده است